Reststromen.nl

Reststromen.nl

Over reststromen.nl

Biomassa is een van de belangrijkste hernieuwbare bronnen voor de ‘biobased economy’. De biomassa kent vele toepassingsmogelijkheden. Voornamelijk voedsel en veevoer zijn grotendeels bekend. Maar ook voor de farmaceutische industrie, voedingssupplementen, chemie en materialen en energie zijn toepassingsrichtingen voor biomassa grondstoffen. Veel informatie over biomassa is op deze website verdeeld in natte biomassa, houtige biomassa en oliën en vetten.

Reststromen.nl
Een reststroom is een grondstof die nuttig kan worden ingezet. Deze benutting van biomassa of reststromen kan verder verbeterd worden. Gebruik en toepassing van biomassa kent technische, economische en maatschappelijke knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten brengt ons allen een stap dichterbij een ‘biobased economy’. Binnen Reststromen.nl willen we vraag en aanbod van kennis over oplossingen en de daadwerkelijke vraag en aanbod van biomassa combineren. Naast links en documenten naar informatiebronnen over biomassa, is er tevens een forum functie waar op u als bezoeker uw vraag of aanbod kwijt kunt. De vraag of aanbod in kennis over biomassa, maar ook uw vraag of aanbod aan fysieke biomassa kunt u hier kwijt. Daarnaast staat het iedereen vrij om te reageren.

Bouwt u mee?
Reststromen.nl streeft er naar een kennis- en informatie platform  te zijn voor alle betrokken partijen in het veld van biomassa. Wij vragen u mee te bouwen aan kennisontwikkeling om reststromen beter benut te krijgen. Deze website is hierin slechts een middel. Mocht u aanvullende vragen of wensen hebben, neem dan zeker contact met ons op.

                              
          

 

 

 

 

  Europees Landbouwfonds voor
  Plattelandsontwikkeling: Europa
  investeert in zijn platteland.


 

Meer weten over duurzame energie?

 

Meer informatie over duurzame energie, ACRRES en het project Biomassabank kunt u vinden op:
WWW.ACRRES.NL

U bevindt zich hier: Home